संस्थापक सदस्य

 • मा. डॉ. जगन्नाथ काशिनाथ वाणी.
 • मा. श्री. सुरेश रामदास अमृतकार.
 • मा.  श्री. शशिकांत श्रावण धामणे.
 • मा. श्री. झुलाल भिलाजीराव पाटील.
 • मा. श्री. चंद्रकांत काशिनाथ केले.
 • मा. कु. सुनेत्रा रामकृष्ण अलई.
 • मा. डॉ. रमेश नारायण वरखेडे.

विद्यमान सदस्य

 • मा.  डॉ. खंडेराव बळीराम पाटील,  अध्यक्ष – माजी कुलगुरु, क.ब.चौधरी, उमवि, जळगाव.
 • मा.  श्री. शशिकांत श्रावण धामणे,कोषाध्यक्ष – CA, Insolvency Professional.
 • मा. प्रा. डॉ. शोभा पद्माकर शिंदे, सचिव – सेवानिवृत्त प्राध्यापक, क.ब.चौधरी, उमवि, जळगाव.
 • मा. प्रा. डॉ. नटवरलाल मगनलाल जैन, सदस्य – संस्थापक अध्यक्ष, रतिबाई मगनलाल जैन पब्लीक ट्रस्ट, धुळे .
 • मा.  श्री. श्रीपाल तेजराज मुणोत, सदस्य.
 • मा. श्री. विवेक  रघुनाथ केले, सदस्य – डायरेक्टर, टीम ग्लोबल लॉजिस्टिक प्रा. लि. मुंबई.
 • मा.  प्रा.  डॉ. वंदना नथू महाजन, संचालक – मराठी विभाग, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.